Skip to main content
Report, 2019

Förslag till nationellt inventeringssystem för kungsörn i Sverige

Nilsson, Lovisa; Lindström, Berth-Ove; Dahlén, Börje; Wilde, Fredrik; Nilsson, Mattias; Ekerholm, Per; Nilsson, Per-Olof; Birkö, Thomas

Keywords

kungsörn; inventeringssystem; Sverige

Published in

Rapport från Viltskadecenter
2019, number: 2019:2
eISBN: 978-91-984194-9-8
Publisher: Viltskadecenter, Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Lindström, Berth-Ove
Kungsörn Sverige
Dahlén, Börje
Kungsörn Sverige
Wilde, Fredrik
County Administrative Board of Värmland
Nilsson, Mattias
County Administrative Board Norrbotten
Ekerholm, Per
County Administrative Board Kronoberg
Nilsson, Per-Olof
Kungsörn Sverige
Birkö, Thomas
Kungsörn Sverige

Associated SLU-program

Wildlife Damage Centre

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/99257