Skip to main content
Report, 2019

Förslag till nationellt inventeringssystem för kungsörn i Sverige

Nilsson, Lovisa; Lindström, Berth-Ove; Dahlén, Börje; Wilde, Fredrik; Nilsson, Mattias; Ekerholm, Per; Nilsson, Per-Olof; Birkö, Thomas

Keywords

kungsörn; inventeringssystem; Sverige

Published in

Rapport från Viltskadecenter
2019, number: 2019:2
eISBN: 978-91-984194-9-8
Publisher: Viltskadecenter, Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

  SLU Authors

  Associated SLU-program

  Wildlife Damage Centre

  UKÄ Subject classification

  Ecology

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/99257