Skip to main content
Report, 2019

Uppföljning och statusbedömning för gräsmarks och hällmarksnaturtyper 2018

Glimskär, Anders; Arlt, Debora; Kindström, Merit; Björkén, Anders; Lundin, Assar

Published in


Publisher: Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/99260