Skip to main content
Other publication, 2018

Yttrande från SLUs vetenskapliga råd för djurskydd om hållande av hund och katt

Berg, Lotta; De Koning, Dirk-Jan; Fall, Nils; Hansson, Helena; Herlin, Anders Henrik; Hultgren, Jan; Jacobson, Magdalena; Keeling, Linda; Lunner Kolstrup, Christina; Littorin, Linnea; Sandberg, Eva; Steen, Margareta; Wall, Helena; Hirsch, Elin; Jensen, Per; Lindsjö, Johan; Rehn, Therese

Abstract

Detta yttrande är skrivet på uppdrag av Jordbruksverket i samband med verkets översyn av föreskrifterna för hund och katt. För att Jordbruksverkets föreskrifter ska vara väl förankrade i den senaste forskningen önskar verket inhämta underlag från det vetenskapliga rådet för djurskydd vid Sveriges lantbruksuniversitet, specifikt gällande områdena rörelsebehov, social kontakt och avvänjning.

Keywords

djurvälfärd; hund; katt

Published in


Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Breeding and Genetics
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Clinical Sciences
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Clinical Sciences
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health
Littorin, Linnea
Swedish University of Agricultural Sciences, Vice-Chancellor's Office
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Anatomy, Physiology and Biochemistry (AFB)
Swedish University of Agricultural Sciences, SCAW Nationellt centrum för djurvälfärd
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Nutrition and Management
No organisation
Jensen, Per
Linköping University
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/99294