Skip to main content
Other publication, 2019

Yttrande från SLUs vetenskapliga råd för djurskydd om djurskydd inom grisuppfödning

Berg, Lotta; De Koning, Dirk-Jan; Fall, Nils; Hansson, Helena; Herlin, Anders Henrik; Hultgren, Jan; Jacobson, Magdalena; Keeling, Linda; Lunner Kolstrup, Christina; Littorin, Linnea; Sandberg, Eva; Steen, Margareta; Wall, Helena; Gunnarsson, Stefan; Wallenbeck, Anna; Wallgren, Per

Abstract

Detta yttrande svarar på följande fråga av Djurskyddet Sverige, Svenska Djurskyddsföreningen, Djurens Rätt, World Animal Protection Sverige, Compassion in World Farming Sverige och Vi Konsumenter, som vänt sig till det vetenskapliga rådet med anledning av Jordbruksverkets ändring av djurskyddsbestämmelserna för gris, Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd m ( SJVFS 2017:25) om grishållning inom lantbruket m.m., saknr. L 106: Är det förenat med bättre, likvärdig eller sämre djurvälfärd, vid en sammantagen bedömning av såväl smågrisens välfärd som suggans, om smågrisar avvänjs från suggan vid 21 dagars ålder i stället för vid 28 dagars ålder? Rådet ombads att belysa frågan utifrån ett brett perspektiv innefattande såväl psykisk som fysisk hälsa och välbefinnande.

Keywords

djurskydd; grisuppfödning; grishållning; smågrisar; avvänjning

Published in


Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Breeding and Genetics
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Clinical Sciences
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Clinical Sciences
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health
Littorin, Linnea
Swedish University of Agricultural Sciences, Vice-Chancellor's Office
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Anatomy, Physiology and Biochemistry (AFB)
Swedish University of Agricultural Sciences, SCAW Nationellt centrum för djurvälfärd
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Nutrition and Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health
National Veterinary Institute (SVA)

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/99295