Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2019

Viltskadestatistik 2018 : Skador av fredat vilt på tamdjur, hundar och gröda

Frank, Jens; Månsson, Johan; Höglund, Linda

Keywords

viltskadestatistik; tamdjur; hund; grödor

Published in

Rapport från Viltskadecenter
2019, number: 2019:1
ISBN: 978-91-984194-7-4
Publisher: Viltskadecenter, Institutionen för ekologi, Sveriges Lantbruksuniversitet