Skip to main content
Report, 2019

Utvärdering av användningen av multielektrodsonder inom miljöövervakning av sjöar

Köhler, Stephan; Hoffmeister, Svenja; Kikuchi, Johannes; Wallman, Karin;

Keywords

utvärdering; multielektrodsonder; miljöövervakning; sjöar

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö

2019, number: 2019:3
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Hoffmeister, Svenja
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Kikuchi, Johannes
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment

Associated SLU-program

Climate

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences
Geochemistry

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/99352