Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2019

Nature and public health : students´ perspective on nature-based interventions

Pálsdóttir, Anna María; Litsmark, Anna; Beil, Rahel; Bellman, Karin; Kilpi, Katriina; Lust, Monika; Maarel, Martin V.D.; Hultin, Linn; Stenmo, Catharina; Landin, Helene; Yttermalm, Rebecca; Andersson, Magnus; Malve-Ahlroth, Sara; Nyberg, Anna; Hjort, Malin; Larsson, Linnea; Mui, Kelvin; Poock, Anna; Stefan, Elisabeth; Dolling, Ann

Keywords

natur; hälsa; rehabilitering

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2019, number: 2019:6
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet