Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report - Peer-reviewed, 2019

Investeringsstöd till vattenbruk och beredning och saluföring. Leder stöden till mer investeringar?

Blomquist, Johan; Waldo, Staffan

Published in

Utvärderingsrapport / Jordbruksverket
2019, number: 2019:2
Publisher: Jordbruksverket