Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2018

Att flytta stora träd : teknik, metoder och strategiska vägval

Stål, Örjan; Walter, Maria ; Åkerblom, Petter

Published in

Movium Fakta
2018, number: 2018:4
Publisher: MOVIUM, Sveriges lantbruksuniversitet