Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2019Open access

Lantbrukets kostnad för regelhantering

Bååth Jacobsson, Susanne; Lans Strömblad, Helena; Bergström Nilsson, Sara; Lunner Kolstrup, Christina

Keywords

kostnader; regelhantering; lantbruk

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2019, number: 2019:4
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

  UKÄ Subject classification

  Work Sciences
  Business Administration
  Other Agricultural Sciences not elsewhere specified

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/99456