Skip to main content
Factsheet, 2019

Lantbrukets kostnad för regelhantering

Bååth Jacobsson, Susanne; Lans Strömblad, Helena; Bergström Nilsson, Sara; Lunner Kolstrup, Christina

Keywords

kostnader; regelhantering; lantbruk

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2019, number: 2019:4
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Bååth Jacobsson, Susanne
Växa Sverige
Lans Strömblad, Helena
Växa Sverige
Bergström Nilsson, Sara
Hushållningssällskapet Halland

UKÄ Subject classification

Work Sciences
Business Administration
Other Agricultural Sciences not elsewhere specified

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/99456