Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2019Open access

Eurokoders inverkan på bärverk för lantbruksbyggnader

Agha, Hussein; Jeppsson, Knut-Håkan

Keywords

konstruktionsteknik; byggnadsteknik; lantbruksvetenskap

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2019, number: 2019:8
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet