Skip to main content
Factsheet, 2019

Eurokoders inverkan på bärverk för lantbruksbyggnader

Agha, Hussein; Jeppsson, Knut-Håkan

Keywords

konstruktionsteknik; byggnadsteknik; lantbruksvetenskap

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2019, number: 2019:8
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology

UKÄ Subject classification

Other Agricultural Sciences not elsewhere specified
Building Technologies

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/99473