Skip to main content
Report, 2019

Expeditionsrapport BITS, november 2018

Lövgren, Olof

Abstract

Expeditionen genomfördes med hjälp av en TV3L bottentrål enligt Baltic International Trawl Survey (BITS) manual (ICES, 2017). Sverige tilldelades 30 slumpvis utvalda stationer. Två stationer kunde inte fiskas p.g.a. tillträdesförbud utfärdat av Svenska Försvarsmakten. Totalt genomfördes 30 drag med TV3L bottentrål inklusive 4 syrefria drag som inte trålades eftersom syrekoncentrationen nära botten var <0,5 ml/l (de inkluderas i beståndsuppskattningen som 0-fångst) och täckte delar av områdena SD 25, 26, 27 och 28 i år. Under hela undersökningen registrerades akustiska data kontinuerligt. Under denna undersökning fångades totalt 23 olika fiskarter. Totalfångsten i vikt dominerades av sill, skarpsill, torsk, hornsimpa och skrubbskädda. Hydrografiska parametrar såsom salthalt, temperatur och syrekoncentration, observerades och mättes på samtliga trålstationer. I den här rapporten visas syrekoncentrationen ca 1 meter ovanför botten.

Keywords

Östersjön; bottentrålexpedition; biologisk provtagning; hydrografiförhållanden; fiskbeståndsuppskattning

Published in

Aqua reports
2019, number: 2019:5
eISBN: 978-91-576-9649-6
Publisher: INstitutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

Associated SLU-program

Coastal and sea areas

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/99548