Skip to main content
Magazine article, 2017

Hyggesfritt eller kalhyggesbruk?

Dahlberg, Anders

Abstract

Skogens olika värden uppmärksammas alltmer. Det är inte längre bara timmer- och massaproduktion som är i blickfånget utan även biologisk mångfald, biobränsle, renskötsel, rekreation och friluftsliv och ekosystemtjänster. Debatten om det bästa sättet att bruka och sköta skogen har stundtals varit hård. Nu växer insikten om att olika skötselmetoder an komplettera varandra för att förverkliga olika mål.

Keywords

skogsskötsel; skogsproduktion; biologisk mångfald; värden; skötselmetoder

Published in

Biodiverse
2017, volume: 22, number: 3, pages: 20-21

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Mycology and Pathology

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/99614