Skip to main content
Report, 2019

Historisk ekologi i Venakärret och Älvhyttan

Lennartsson, Tommy; Westin, Anna

Keywords

historisk ekologi; historisk markanvändning; Venakärret; Älvhyttan

Published in

Publikation / Länsstyrelsen Örebro län
2019, number: 2019:6
Publisher: Länsstyrelsen i Örebro län

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Biodiversity Centre
Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Biodiversity Centre

UKÄ Subject classification

History
Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/99721