Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Conference abstract, 2018

Kunskapsbaserat växtskydd i praktiken - vilka faktorer spelar roll för lantbrukares beslutsfattande om växtskyddsåtgärder?

Nordström Källström, Helena; Berlin, Anna; Olson, Åke

Abstract

Vi har gjort en systematisk litteraturöversikt över hur ny kunskap om växtskydd når gårdsnivå. Frågor som vi har ställt till vårt material är: vilka hinder finns för implementering av ny forskning omkring växtskydd? Genom vilka kanaler når ny kunskap gården?Detta är en delstudie i ett projekt med både en naturvetenskaplig och en samhällsvetenskaplig del.

Keywords

växtskydd; lantbrukare

Published in

Title: Nationell växtskyddskonferens, 14-15 november, Uppsala
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Conference

Nationell växtskyddskonferens,181114-181115, Uppsala, Sverige