Skip to main content
Conference abstract, 2018

Kunskapsbaserat växtskydd i praktiken - vilka faktorer spelar roll för lantbrukares beslutsfattande om växtskyddsåtgärder?

Nordström Källström, Helena; Berlin, Anna; Olson, Åke

Abstract

Vi har gjort en systematisk litteraturöversikt över hur ny kunskap om växtskydd når gårdsnivå. Frågor som vi har ställt till vårt material är: vilka hinder finns för implementering av ny forskning omkring växtskydd? Genom vilka kanaler når ny kunskap gården?Detta är en delstudie i ett projekt med både en naturvetenskaplig och en samhällsvetenskaplig del.

Keywords

växtskydd; lantbrukare

Published in

Book title: Nationell växtskyddskonferens, 14-15 november, Uppsala
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Conference

Nationell växtskyddskonferens,181114-181115, Uppsala, Sverige

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Mycology and Plant Pathology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Mycology and Plant Pathology

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/99729