Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2018

Islandshästar med Silvermutationen har en ökad risk att bli närsynta när de blir äldre

Rosengren, Maria; Lindgren, Gabriella; Ekesten, Björn

Published in

Svensk Veterinärtidning
2018, Volume: 70, number: 11, pages: 16-20