Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Conference paper, 1996

Vad är antibiotika och kemoterapeutika? - Till vad används de?

Appelgren, Lars-erik

Published in

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift (KSLAT)
1996, Volume: 135, number: 15, pages: 9-15
Title: En antibiotikafri animalieproduktion - Är det möjligt? : konferens den 9 oktober 1996
Publisher: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Conference

En antibiotikafri animalieproduktion - Är det möjligt?