Skip to main content
Factsheet, 2019

Näringsfrisättning från organiska gödselmedel i ekologisk odling

Löfkvist, Klara; Asp, Håkan; Bergstrand, Karl-Johan

Keywords

ekologisk odling; organiska gödselmedel; näringsfrisättning; kväve;

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2019, number: 2019:10
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/99947