Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2019

Näringsfrisättning från organiska gödselmedel i ekologisk odling

Löfkvist, Klara; Asp, Håkan; Bergstrand, Karl-Johan

Keywords

ekologisk odling; organiska gödselmedel; näringsfrisättning; kväve;

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2019, number: 2019:10
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet