Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2020

Fisk-och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2019 : resursöversikt

Bryhn, Andreas; Sundelöf, Andreas; Lingman, Anna; Florin, Ann-Britt; Petersson, Erik; Vitale, Francesca; Sundblad, Göran; Strömberg, Helena; Wennhage, Håkan; Wickström, Håkan; Ahlbeck Bergendahl, Ida; Olsson, Jens; Lövgren, Johan; Persson, John; Sundin, Josefin; Lundström, Karl; Edsman, Lennart; Ogonowski, Martin; Ulmestrand, Mats; Lindmark, Max; Bergenius, Mikaela; Sjöberg, Niklas; Holmgren, Noél; Renman, Ola; Naddafi, Rahmat; Fredriksson, Ronny; Axenrot, Thomas; Dekker, Willem; Hekim, Zeynep; Larsson, Stefan
Show less authors

Abstract

Den femtonde upplagan av "Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten – Resursöversikt" ger en samlad bild av fisk- och skaldjursbeståndens status i våra vatten. Årets resursöversikt visar de uppdaterade trenderna över de kommersiellt mest intressanta bestånden. Totalt redovisas underlag och råd för 50 fisk- och skaldjursarter.

Beståndens trender respektive skattade storlek är en viktig kunskapsgrund för förvaltningen av arterna. Övervakningen av beståndens utveckling är även nödvändig för att följa upp effekterna av förvaltningsåtgärder.

Arterna som presenteras i resursöversikten är också en del av de akvatiska miljöer som de lever i och de är därmed indikatorer på miljöns kvalitet. Vi ser att exempelvis torskbestånden i Östersjön har det svårt och vi vet att det är kopplat till ett minskat födointag och en utbredd syrebrist både i sediment och i vattenvolymer. Det är därför viktigt att man ser till hela ekosystemet. En del av rapporten beskriver den ekosystembaserade fiskeriförvaltningen och de ekosystemtjänster som våra hav, sjöar och vattendrag levererar.

Rapporten riktar sig i första hand till tjänstemän på Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelser och andra som fattar beslut om fiskets förvaltning, men vi hoppas att många fler ska läsa den med intresse.

Published in

Havs- och vattenmyndighetens rapport
2020, number: 2020:3eISBN: 978-91-88727-63-3Publisher: Havs- och vattenmyndigheten