Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book, 2022

Den gröna näringen under 200 år : II. Belöningar och minnen

Lyhagen, Jimmy; Danell, Kjell; Gustavsson, Bo; Bergström, Roger; Emanuelsson, Urban; Ek, Bengt; Hildebrand, Gabriel; Johansson, Åke; Jönsson, Göran; Lagerqvist, Lars-Olof; Lantto, Patrik; Pettersson, Ronny; Pettersson, Sara; Philipsson, Jan; Ragnar, Martin; Sandström, Camilla; Svanberg, Ingvar; Svensson, Sören; Sällström, Eva; Thorman, Staffan; Thurfjell, Karsten
Show less authors

Abstract

Innehåll: 1. Institut, högskolor och universitet 2. Kungliga akademier 3. hushållningssällskap 4. Lantbruksorganisationer 5. Lantbruksmöten och lantbruksutställningar 6. Försäkringsväsende 7. Biodling 8. Djursjukvård 9. Djurskydd 10. Duvskötsel 11. Fiske och valfångst 12. Fjäderfäskötsel 13. Får- och getskötsel 14. Gastronomi 15. Hemslöjd 16. Hunduppfödning 17. Hästskötsel 18. Jakt 19. Kaninuppfödning 20. Mejerier 21. Naturvård 22. Nötkreatursskötsel 23. Pälsdjursuppfödning 24. Renskötsel 25. Slakterier 26. Skogsbruk 27. Skogsindustrier 28. Skogsvårdsstyrelser 29. Svinskötsel 30. Trädgårdsodling 31. Växtodling

Published in

Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden / Kungl. Skogs- och lantbruksakademien
2022, number: 77
Publisher: Kungl. Skogs- och Lantbruks akademien