Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2012

Fiskbestånd och miljö i hav och sötvatten. Resurs- och miljööversikt 2012.

Andersson, Magnus; Appelberg, Magnus; Axenrot, Thomas; Bartolino, Valerio; Beier, Ulrika; Bergenius, Mikaela; Bergström, Lena; Bergström, Ulf; Boström, Maria; Cardinale, Massimiliano; Casini, Michele; Degerman, Erik; Dannewitz, Johan; Edsman, Lennart; Florin, Ann-Britt; Gebel, Frida; Gårdmark, Anna; Hammar, Johan; Karlsson, Martin; Königson, Sara; Lingman, Anna; Lundström, Karl; Lunneryd, Sven-Gunnar; Mo, Kerstin; Ovegård, Mikael; Palm, Stefan; Petersson, Erik; Ragnarsson Stabo, Henrik; Sandström, Alfred; Sjöstrand, Bengt; Sköld, Mattias; Svedäng, Henrik; Werner, Malin; Westerberg, Håkan; Wickström, Håkan
Show less authors

Lettevall, Erland (ed.)

Published in

ISBN: 978-91-87025-20-4
Publisher: SLU och Havs- och vattenmyndigheten