Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2019Open access

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018 : Resursöversikt

Sandström, Alfred; Bryhn, Andreas; Sundelöf, Andreas; Lingman, Anna; Florin, Ann-Britt; Petersson, Erik; Vitale, Francesca; Sundblad, Göran; Wickström, Håkan; Ahlbeck Bergendahl, Ida; Lövgren, Johan; Lundström, Karl; Edsman, Lennart; Wennerström, Lovisa; Ogonowski, Martin; Ulmestrand, Mats; Cardinale, Massimiliano; Lindmark, Max; Bergenius, Mikaela; Naddafi, Rahmat; Fredriksson, Ronny; Bergek, Sara; Axenrot, Thomas; Dekker, Willem; Hekim, Zeynep; Larsson, Stefan
Show less authors

Keywords

fiskbestånd; skaldjursbestånd; kräftbestånd; fiske; miljöanalys

Published in

Havs- och vattenmyndighetens rapport
2019, number: 2019:14
ISBN: 978-91-88727-36-7
Publisher: Havs- och vattenmyndigheten