Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report chapter2019

Kommitténs slutsatser

Edfast, Ann-Britt; Nordström, Eva-Maria; Blennow, Kristina; Dolling, Ann; Lindén, Gunnar; Naumburg, Birgitta; Nordin, Jessica; Pettersson, Börje

Published in

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift (KSLAT)
2019, Volume: 158, number: 2019:4, pages: 7-9 Title: Ekosystemtjänster : om äpplen och päron i skogen
ISBN: 978-91-88567-28-4, eISBN: 978-91-88567-29-1
Publisher: Kungliga skogs- och lantbruksakademien