Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2019Open access

Fysiologisk utveckling hos den unga sockerbetan - växtbaserade protein som en biostimulant

Jolayemi, Okanlawon Lekan; Ekblad, Tobias; Johansson, Eva; Olsson, Marie; Malik, Ali Hafeez

Abstract

Växtbaserade proteiner från potatis och vete kan användas som biostimulanter vid odling av unga sockerbetor. Tillväxten hos sockerbetorna ökar vid en låg tillsats av dessa biostimulanter. Den fysiologiska förklaringen till denna ökning är idag oklar och behöver utredas vidare. En tidig utveckling och etablering av tillväxten hos sockerbetan kan ha en inverkan på den slutgiltiga avkastningen (rot- och sockeravkastning) hos sockerbetan.

Keywords

sockerbetor; biostimulanter; växtbaserade proteiner

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2019, number: 2019:13
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet