Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2019Open access

Urfolken och naturens rättigheter

Borg, Annika

Abstract

Kopplingen till naturen förenar urfolk i världen. I den internationella diskussionen kring bevarande av biologisk mångfald poängteras vikten av att inkludera lokal och traditionell kunskap. Svenska samer saknar dock ansvar i miljömålssystemet.

Keywords

urfolk; urbefolkning; samer; biologisk mångfald; naturvård

Published in

Biodiverse
2019, Volume: 24, number: 1, pages: 18-19

  Associated SLU-program

  SLU Swedish Biodiversity Centre

  UKÄ Subject classification

  Ecology

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/103617