Skip to main content
Magazine article, 2019

Urfolken och naturens rättigheter

Borg, Annika

Abstract

Kopplingen till naturen förenar urfolk i världen. I den internationella diskussionen kring bevarande av biologisk mångfald poängteras vikten av att inkludera lokal och traditionell kunskap. Svenska samer saknar dock ansvar i miljömålssystemet.

Keywords

urfolk; urbefolkning; samer; biologisk mångfald; naturvård

Published in

Biodiverse
2019, volume: 24, number: 1, pages: 18-19

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Biodiversity Centre

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/103617