Skip to main content
Report, 2019

Landskapsplanering av skog för biologisk mångfald och ett varierat skogsbruk

Michanek, Gabriel; Bostedt, Kjell Göran; De Jong, Johnny; Forsberg, Maria; Hof, Anouschka; Sjögren, Jörgen; Zabel von Felten, Astrid; Ekvall, Hans

Published in

Rapport / Naturvårdsverket
2019, number: 6909
eISBN: 978-91-620-6909-4
Publisher: Naturvårdsverket

Authors' information

Michanek, Gabriel
Uppsala University
Bostedt, Kjell Göran (Bostedt, Göran)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Economics
Bostedt, Kjell Göran (Bostedt, Göran)
Umeå University
De Jong, Johnny (de Jong, Johnny)
Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Biodiversity Centre
Forsberg, Maria
Uppsala University
Wageningen University
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Zabel von Felten, Astrid
Bern University of Applied Sciences
Ekvall, Hans
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Economics

UKÄ Subject classification

Law
Economics and Business
Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/103724