Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2019

Samhällsomställning krävs för att minska förlusten av biologisk mångfald

Jones, Michael

Published in

Biodiverse
2019, Volume: 24, number: 3-4, pages: 18-19

  Associated SLU-program

  SLU Swedish Biodiversity Centre

  UKÄ Subject classification

  Environmental Sciences
  Economic Geography

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/103995