Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2020Open access

Hur påverkas ettåriga grödor av ett varmare klimat?

Morel, Julien; Kumar, Uttam; Ahmed, Mukhtar; Bergkvist, Göran; Halling, Magnus; Parsons, David; Lana, Marcos

Abstract


Keywords

ettåriga grödor; jordbruksvetenskap; klimatförändringar; växtodling

Published in

Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
2020, number: 4
Publisher: Institutionen för norrländsk skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet