Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Research article2020

Vad kan man egentligen intyga som veterinär? Med fokus på intyg inför djurtransport

Berg, Lotta; Berg, Charlotte

Published in

Svensk Veterinärtidning
2020, Volume: 72, number: 11, pages: 40-42