Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2020Open access

Åretruntbete med gotlandsruss – gynnar biologisk mångfald och bevarar ängs- och hagmarker

Garrido, Pablo; Jansson, Anna; Mikusinski, Grzegorz; Naumov, Vladimir; Öckinger, Erik; Skarin, Anna; Uboni, Alessia; Thulin, Carl-Gustaf

Published in

Fakta. Skog
2020, number: 2020:2
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet