Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2020Open access

Skyddade områden och risk för angrepp av granbarkborre

Schroeder, Martin; Weslien, Jan

Keywords

skyddade områden; reservat; granbarkborre; angripna träd; fiender; spridning; risk för skador

Published in

Fakta. Skog
2020, number: 2020:3Publisher: Fakulteten för skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

   UKÄ Subject classification

   Ecology

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/109473