Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2018Open access

Checklista stängsel: bra att tänka på vid rådgivning, uppsättning och besiktning av stängsel mot stora rovdjur

Levin, Maria

Published in

eISBN: 978-91-984194-6-7Publisher: Viltskadecenter, Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

  Associated SLU-program

  Wildlife Damage Centre

  UKÄ Subject classification

  Ecology

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/109684