Skip to main content
Report, 2020

Modellera effekter av infrastruktur på fladdermöss och deras livsmiljöer - handledning i användandet av GIS-verktyget PREBAT

Kindvall, Oskar; De Jong, Johnny

Abstract

Fladdermöss utgör 25 % av däggdjursfauna. De har mycket långsam reproduktion och på grund av den stora förändringen i landskapet med anledning av fladdermössen val av främst föda och boplatser är hälften av de påträffade arterna sällsynta i Sverige. På grund av detta har alla arter ett starkt juridisk skydd. Denna rapport tar i huvudsak upp analysering av främst skogslevande arterna som påverkas mycket negativt av vägar och järnvägar.

Published in


ISBN: 978-91-7725-761-5
Publisher: Trafikverket

Authors' information

Kindvall, Oskar
Calluna AB
De Jong, Johnny (de Jong, Johnny)
Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Biodiversity Centre

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/109781