Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2021Open access

Långsiktig övervakning av granbarkborre 2020

Jonsell, Mats

Published in


Publisher: Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

  Associated SLU-program

  Use of FOMA data

  UKÄ Subject classification

  Forest Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/111427