Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2021

Bevarande av svenska lantraser

Johansson, Anna Maria

Published in

Biodiverse
2021, number: 2021:1, pages: 10-11
Publisher: Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet