Skip to main content
Magazine article, 2021

Veterinärbrist eller bristande arbetssituation? - En studie över svenska veterinärers arbetssituation och psykiska välbefinnande

Hogrell, Felicia; Lindsjö, Johan; Röcklinsberg, Helena

Published in

Svensk Veterinärtidning
2021, Volume: 73, number: 3, pages: 32-33