Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2021Open access

Hög tillförlitlighet i besiktningar av rovdjursdödade tamdjur

López-Bao, José Vicente; Frank, Jens; Svensson, Linn; Åkesson, Mikael; Langefors, Åsa; Jarnemo, Anders; Levin, Maria

Abstract


Published in

Vilt och tamt fakta: ett faktablad från Viltskadecenter och SLU
2021, number: 2021:2eISBN: 978-91-985248-2-6Publisher: SLU Viltskadecenter, Sveriges lantbruksuniversitet