Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication in scientific journal2021Open access

Misstänkt fall av infektion med Brucella canis hos en hanhund i Sverige

Hallberg, Ida; Alm, Helene; Dahlquist, Mariann; Gunnarsson Schütz, Lotta; Lopes, Sonia; Schöneberg, Bodil; Pleva, Ruth; Linde Forsberg, Catharina; de Massis, Fabrizio; Ström Holst, Bodil; Linde Forsberg, Catharina

Abstract

Hösten 2020 uppstod återigen en stark misstanke om infektion med Brucella canis i Sverige. De fall som tidigare har uppmärksammats i landet har främst handlat om tikar med sena aborter, men denna gång var fallet där misstanken först uppstod en hanhund. Denna artikel ger en översikt över B. canis, och uppmärksammar riskerna med B. canis för både tikar och hanhundar, för smitta i samband med import av hundar eller sperma, samt risker vid parning eller insemination med utländska hundar. Vi ger också en översikt över situationen beträffande B. canis i Europa samt redogör för patogenes, smittspridning, kliniska tecken, diagnostik och behandling.

Published in

Svensk Veterinärtidning
2021, Volume: 73, number: 8, pages: 20-24