Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2021

Insektskunskap i samhällets tjänst

Jonsell, Mats

Published in

Bi-lagan : inspiration och information för lärare i skolan / Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik
2021, number: 3, pages: 6-7

    UKÄ Subject classification

    Zoology
    Ecology

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/114818