Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2021Open access

Samlad eller utspridd hänsyn – spelar viss roll för vedlevande insekter

Ranius, Thomas; Jonsell, Mats; Rubene, Diana

Published in

Fakta. Skog
2021, number: 2021:3Publisher: SLU, Fakulteten för skogsvetenskap