Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2021

Utopi eller dystopi? : framtidspersketiv på biologisk mångfald

Hedblom, Marcus

Abstract

Vad är det som påverkar bilden av framtidens städer? Förutom de som arbetar med att planera och bygga våra städer, har science fiction-författare i drygt ett århundrade ägnat sig åt just detta: att tänka sig in i framtiden och dess levnadsvillkor. Men en systematisk genomgång av ett antal science fiction-rullar ger en ganska dyster bild – på vita duken lyser det gröna med sin frånvaro. Kan nya slags samarbeten skapa nya bilder?

Published in

Biodiverse
2021, Volume: 26, number: 4, pages: 18-19