Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2021

En grön spegel av vår tid : betraktelse över gräsmattan som fenomen och habitat

Van Der Wal, René; Hedblom, Marcus

Abstract

En stor del av grönytorna i en stad med kringområden utgörs av gräsmattor, både sådana som ägs och sköts av det allmänna och de som är del av villaträdgårdarna. Som sådana är de en potentiellt viktig resurs som livsrum för olika arter, och del av den viktiga gröna infrastrukturen i en stad. Här följer en odyssé i gräsmattans historia och utveckling, och våra ciceroner är René van der Wal, professor i miljövetenskap med inriktning medborgarforskning och Marcus Hedblom, professor i landskapsförvaltning.

Published in

Biodiverse
2021, Volume: 26, number: 4, pages: 26-27