Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Research article2021Peer reviewed

Nu finns vägledning för god praxis för djurskydd vid slakteri

Olsson, Johan; Lindsjö, Johan; Berg, Lotta; Berg, Charlotte

Published in

Svensk Veterinärtidning
2021, Volume: 73, number: 10, pages: 26-29