Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2021

Besök på en skogsfastighet: ”Det finns inga nackdelar för oss skogsägare att börja diskutera landskapsplanering”

Borg, Annika

Published in

Biodiverse
2021, Volume: 26, number: 2, pages: 5-5

  Associated SLU-program

  SLU Swedish Biodiversity Centre

  UKÄ Subject classification

  Forest Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/115324