Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2009

Generell hänsyn och naturvärdesindikatorer : funktionella metoder för att bevara och bedöma biologisk mångfald i skogslandskapet?

Johansson, Therese; De Jong, Johnny; Hjältén, Joakim; Von Stedingk, Henrik

Published in


ISBN: 978-91-89272-17-0
Publisher: Världsnaturfonden WWF

   SLU Authors

  • de Jong, Johnny

   • Swedish Biodiversity Centre, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Hjältén, Joakim

    • Swedish Biodiversity Centre, Swedish University of Agricultural Sciences
    • Von Stedingk, Henrik

     • Swedish Biodiversity Centre, Swedish University of Agricultural Sciences

    UKÄ Subject classification

    Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/115389