Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2021Open access

Att kommunicera invasiva främmande växter när klimatet förändras

Blennow, Kristina; Palmér, Cecilia

Published in

Title: Växtvärk : perspektiv på invasiva främmande växter i svensk natur
ISBN: 978-91-985659-0-4
Publisher: Palaver press