Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2022Open access

Sortval i ekologisk odling 2022: sortförsök 2017-2021

Karlsson, Ida; Halling, Magnus; Jäck, Ortrud

Abstract

Rapporten innehåller resultat från den ekologiska sortprovningen med spannmål, trindsäd och potatis under perioden 2017–2021. Resultaten är kommenterade med hänsyn till områden, årsmån och andra tillväxtbetingelser. Jämförelser är ibland även gjorda med den konventionella sortprovningen.

Keywords

sorter; ekologisk odling; höstvete; höstråg; höstrågvete; vårvete; korn; havre; åkerböna; ärt; potatis

Published in

Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE)
2022, number: 33
eISBN: 978-91-576-9954-1
Publisher: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet