Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2022

Lekotoper – platser där både barn och natur trivs

Mårtensson, Fredrika; Litsmark, Anna; Wiström, Björn; Hedblom, Marcus

Abstract

Går det att kombinera barns behov av naturkontakt med behovet hos olika arter i djur- och växtriket så att resultatet både blir en hållbar lekplats och en hållbar livsmiljö med hög biologisk mångfald?

Published in

Movium Fakta
2022, number: 3
Publisher: Movium, Swedish University of Agricultural Sciences