Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2022

Rekreation, ekonomi, naturvård eller för framtiden – varför äger skogsägare skog?

Widmark, Camilla

Published in

Title: Skogens värden – forskares reflektioner
ISBN: 978-91-89341-70-8
Publisher: Mittuniversitetet